Bewindvoerder

 

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat schuldenaren na 36 maanden schuldenvrij zijn. De WSNP wordt uitgesproken door de rechtbank. VRP Advocaten wordt hierbij regelmatig aangesteld als bewindvoerder.

Schuldenaren VS schuldeisers

Onze belangen als bewindvoerder zijn tweeledig. Enerzijds helpen we mensen met schulden zo goed mogelijk om hun schulden af te lossen. Anderzijds komen we hiermee ook tegemoet aan de wensen van schuldeisers, die hun vordering (zo snel mogelijk) betaald willen hebben.

Spanningsveld

Het spanningsveld in bewindvoering ligt in het overtuigen en binnenboord houden van schuldenaren. Het zijn mensen die vaak ook veel hebben meegemaakt: ze worstelen met verslaving, alimentatiekwesties of beslaglegging op loon. Zij hebben al zo weinig. En door de schuldsanering nóg minder.

Wij willen voor deze mensen tóch het verschil maken. Hoe?

Het gaat ons niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. In alles wat we doen.

Heeft u toch een klacht over ons of onze bewindvoering? Kijk dan bij onze klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is bedoeld voor een klacht over het gedrag van de bewindvoerder.

Heeft  u een klacht over de inhoud van uw dossier, dan moet u deze schriftelijk kenbaar maken bij de rechter-commissaris die toezicht houdt op uw schuldsaneringsregeling.

Meer informatie nodig?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!