Geen categorie

Bescherming van persoonsgegevens wordt in de maatschappij steeds belangrijker.   In de Europese Unie heeft elke lidstaat een eigen privacywet. De nationale wetten van de 28 lidstaten zijn gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van de Europese privacyrichtlijn de Wet...

De Participatiewet Door financiële problemen als gevolg van bijvoorbeeld werkeloosheid, echtscheiding of overlijden van uw partner kan het voorkomen dat u de vaste lasten niet of niet tijdig meer kunt betalen. Indien u en het gezin niet genoeg geld heeft om in het levensonderhoud te voorzien kunt u...