Geen categorie

Er zijn in Nederland op dit moment 231.000 personenvennootschappen: • de maatschap, • de vennootschap onder firma (v.o.f.) en • de commanditaire vennootschap (c.v.). De maatschap wordt veelal gebruikt door beroepsbeoefenaren in de zakelijke dienstverlening en zorg, waaronder advocaten, notarissen en artsen. De v.o.f. is een rechtsvorm die breed voorkomt...

Als aandeelhouder bent u geheel of gedeeltelijk eigenaar van de onderneming. De onderneming kan de rechtsvorm hebben van een B.V. (besloten vennootschap) of van een N.V. (naamloze vennootschap). De N.V. laat ik verder buiten beschouwing. Aandeelhouder Ieder aandeel van uw aandelenbezit in de onderneming vertegenwoordigd een belang...

Het is verstandig dat u als ondernemer werkt met Algemene Voorwaarden, ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. In dit artikel schets ik enige hoofdlijnen. Wat zijn Algemene Voorwaarden? Algemene Voorwaarden zijn bepalingen die u als ondernemer niet in een overeenkomst wil opnemen, maar in een afzonderlijke bijlage,...

Bescherming van persoonsgegevens wordt in de maatschappij steeds belangrijker.   In de Europese Unie heeft elke lidstaat een eigen privacywet. De nationale wetten van de 28 lidstaten zijn gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van de Europese privacyrichtlijn de Wet...

De Participatiewet Door financiële problemen als gevolg van bijvoorbeeld werkeloosheid, echtscheiding of overlijden van uw partner kan het voorkomen dat u de vaste lasten niet of niet tijdig meer kunt betalen. Indien u en het gezin niet genoeg geld heeft om in het levensonderhoud te voorzien kunt u...