Auteur: Bart van Rijsbergen

Er zijn in Nederland op dit moment 231.000 personenvennootschappen: • de maatschap, • de vennootschap onder firma (v.o.f.) en • de commanditaire vennootschap (c.v.). De maatschap wordt veelal gebruikt door beroepsbeoefenaren in de zakelijke dienstverlening en zorg, waaronder advocaten, notarissen en artsen. De v.o.f. is een rechtsvorm die breed voorkomt...

Als aandeelhouder bent u geheel of gedeeltelijk eigenaar van de onderneming. De onderneming kan de rechtsvorm hebben van een B.V. (besloten vennootschap) of van een N.V. (naamloze vennootschap). De N.V. laat ik verder buiten beschouwing. Aandeelhouder Ieder aandeel van uw aandelenbezit in de onderneming vertegenwoordigd een belang...

Het is verstandig dat u als ondernemer werkt met Algemene Voorwaarden, ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. In dit artikel schets ik enige hoofdlijnen. Wat zijn Algemene Voorwaarden? Algemene Voorwaarden zijn bepalingen die u als ondernemer niet in een overeenkomst wil opnemen, maar in een afzonderlijke bijlage,...