Geschil met gemeente over bijstandsuitkering

Geplaatst op: 12 maart 2018
Geschreven door: Jurmen Plet

De Participatiewet

Door financiële problemen als gevolg van bijvoorbeeld werkeloosheid, echtscheiding of overlijden van uw partner kan het voorkomen dat u de vaste lasten niet of niet tijdig meer kunt betalen.

Indien u en het gezin niet genoeg geld heeft om in het levensonderhoud te voorzien kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De regels om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering zijn op genomen in de Participatiewet. Voorheen gold de Wet Werk en Bijstand.

ls bijstandsgerechtigde kunt u naast financiële hulp ook hulp krijgen van de gemeente bij het vinden van een baan.

Verplichtingen

Om bijstandsuitkering te krijgen en te behouden, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen.

 

U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde (arbeids)verplichtingen zoals bijvoorbeeld:

  • U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden;
  • U moet zich inschrijven bij uitzendbureau(s);
  • Wilt u verhuizen naar een andere woning gelegen in een andere gemeente, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen;
  • U moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen;
  • U moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden;
  • U moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden;
  • U moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling;
  • U moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.

Naast de arbeidsverplichtingen heeft u ook een inlichtingplicht en medewerkingsplicht. Dit betekent dat u de gemeente tijdig dient in te lichten over één en ander die van belang kan zijn voor de bijstandsuitkering. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan samenwoning met een partner of u heeft inkomsten of spaargeld.

Problemen

In de praktijk komt het voor dat u met de gemeente een discussie heeft omtrent de naleving van de verplichtingen van de Participatiewet. De gemeente kan indien u niet voldoet aan de verplichtingen van de Participatiewet uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen, uw bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk terugvorderen en u een boete opleggen.

Indien u het niet eens bent met de beslissingen van de gemeente omtrent uw bijstandsuitkering kunnen onze advocaten u hierbij bijstaan. Onze advocaten kunnen verweer voeren tegen de gemeente en aangeven waarom een boete, verlaging of terugvordering van de bijstandsuitkering niet juist is. Hierbij kunnen onze advocaten aangeven dat de gemeente rekening dient te houden met uw omstandigheden zoals bijvoorbeeld uw slechte financiële situatie, medische en/of psychische klachten en overige problemen.

Het is belangrijk dat u in ieder geval binnen 6 weken na de datum van een besluit van de gemeente tot het opleggen van een boete, verlaging of terugvordering van de bijstandsuitkering bij de gemeente een bezwaarschrift indient. Onze advocaten kunnen voor u een bezwaarschrift opstellen en indienen bij de gemeente.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!