Ik heb een huurachterstand, wat kan ik doen?

Geplaatst op: 07 december 2017
Geschreven door: Jurmen Plet

Problemen

Door financiële problemen als gevolg van bijvoorbeeld werkeloosheid of echtscheiding kan het voorkomen dat u de huur niet of niet tijdig meer kunt betalen. Uw woonlasten zijn vaak de hoogste maandelijkse uitgaven en als uw inkomen minder is kunt u deze lasten niet meer voldoen. Wat kunt u doen bij een huurachterstand ?

Huurachterstand

In uw huurovereenkomst heeft u met uw verhuurder afgesproken wanneer u de huur moet betalen. In de meeste gevallen is dit vóór of op de eerste dag van een kalendermaand. Als u de huur niet tijdig betaalt kan uw verhuurder u aanmanen om alsnog de huur onmiddellijk te voldoen. Gelet op de wetgeving mag de verhuurder u niet direct incassokosten of buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. De verhuurder moet u eerst bij brief in de gelegenheid stellen binnen veertien dagen de achterstallige huur alsnog te voldoen. Betaalt u niet binnen deze genoemde “veertien dagen termijn” dan mag de verhuurder op grond van de wet incassokosten of buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

Als de huurachterstand 2-3 maanden bedraagt kan de verhuurder de Kantonrechter inschakelen om een vonnis te vragen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Met dit vonnis kan de verhuurder een deurwaarden opdracht om beslag te leggen op uw inkomen voor betaling van de huurachterstand en u dwingen om de woning met uw inboedel te verlaten. Doet u dit laatste niet dan kan de deurwaarder de hulp van de politie inroepen en zonder uw toestemming uw woning betreden om de inboedel te verwijderen.

Betalingsregeling

Een huurachterstand is een onprettige en onzekere situatie. U wilt niet dat uw verhuurder u en uw gezin uit uw woning ontruimt. In de situatie dat u een huurachterstand heeft is het van belang dat u zo snel mogelijk contact met uw verhuurder opneemt om een betalingsregeling te treffen, zodat een dreigende huisontruiming kan worden voorkomen. Wij adviseren U om bij een ( dreigende ) achterstand te blijven communiceren met de verhuurder en betalingsafspraken te maken die u zeker kunt nakomen. Ook het volledig informeren van de verhuurder met betrekking tot uw maandelijkse inkomen en lasten helpt.

Nakoming van gemaakte afspraken
Natuurlijk zult u zich zo goed mogelijk inspannen om zich te houden aan de met uw verhuurder afgesproken betalingsregeling.  Mocht u de afgesproken betalingsregeling met uw verhuurder om welke reden dan ook op een gegeven moment niet meer na kunnen komen, dan ligt het voor de hand dat uw verhuurder bij de rechter ontruiming van uw woning en ontbinding van de huurovereenkomst zal vorderen. Onze advocaten kunnen u bijstaan in een gerechtelijke procedure en verweer voor u voeren.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!