Mijn verhuurder verhelpt de gebreken niet, wat kan ik doen?

Geplaatst op: 07 november 2017
Geschreven door: Jurmen Plet

Gebreken

Het komt vaker voor dat een woning gebreken heeft. Het is verstandig dat u als huurder zoveel mogelijk schriftelijk gebreken meldt bij de verhuurder. In uw schriftelijk mededeling dient u de verhuurder aan te manen om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

 Opschorting huurbetaling en huurverlaging

Jammer genoeg kan het voorkomen dat een verhuurder ondanks schriftelijke aanmaning daartoe niet bereid is om de gebreken in uw huurwoning te verhelpen. Dat de verhuurder steeds niet bereid is de gebreken in uw huurwoning te herstellen, kan voor u tot ergernissen en frustraties leiden. Wat kunt u doen als huurder?

U hoeft als huurder absoluut niet te dulden dat de verhuurder steeds niet bereid is de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunt u de huurbetaling opschorten. Voorts kunt u als huurder zich tot de huurcommissie of rechtbank wenden om huurverlaging af te dwingen.

Huurverlaging via huurcommissie

Als uw verhuurder de door u gemelde gebreken niet binnen zes weken herstelt, dan kunt u zich wenden tot de huurcommissie. U kunt via www.huurcommissie.nl de huurcommissie online verzoeken om de huur tijdelijk te verlagen. Na ontvangst van uw verzoek om verlaging van de huur zal de huurcommissie uw woning bezoeken en een onderzoek doen in uw woning

Als u door de Huurcommissie in het gelijk wordt gesteld, dan heeft u recht op een tijdelijke verlaging van de huur. De huurcommissie zal u aangeven wanneer de huurverlaging ingaat en tot welk bedrag de huur kan worden verlaagd. De omvang van de huurverlaging is afhankelijk van de aard en ernst van de gebreken. Dit betekent dat hoe ernstiger het gebrek, hoe lager uw huurprijs kan worden vastgesteld. De tijdelijke huurverlaging geldt voor zolang als de gebreken voortduren. Als de verhuurder dus blijft “stilzitten” blijft u recht houden op huurverlaging.
U kunt het teveel betaalde bedrag aan huur terugvragen aan de verhuurder als de uitspraak van de Huurcommissie na een termijn van acht weken definitief is geworden.

Uw oude huur (van vóór de tijdelijke huurverlaging) geldt weer vanaf de eerste dag van de maand, nadat de gebreken door de verhuurder zijn verholpen.

Stap naar de rechter

Huurverlaging kunt u ook aan de rechter vragen. Verder kan het voorkomen dat uw verhuurder niet bereid is teveel betaalde huur aan u terug te betalen of niet bereid is de gebreken te herstellen. U kunt zich dan eveneens wenden tot de rechter om de verhuurder te dwingen zijn verplichtingen na te komen. Onze advocaten kunnen u uiteraard hierbij adviseren en indien nodig in een procedure bij staan.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!