Bewindvoerder WSNP en beschermingsbewindvoerder, wat is het verschil?

Geplaatst op: 31 oktober 2017
Geschreven door: Cindy van der Velde

Regelmatig wordt ons kantoor benaderd met de vraag: Wilt u mijn bewindvoerder worden? Vaak wordt het begrip bewindvoerder WSNP en beschermingsbewindvoerder verward. Maar wat is nu het verschil?

 Beschermingsbewind

De naam zegt het eigenlijk al. Beschermingsbewind valt onder boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Beschermingsbewind is er om volwassenen die niet meer in staat zijn zelf financiële beslissingen te nemen en hun vermogen, te beschermen. Mensen die vanwege problemen van geestelijke en/of lichamelijke aard, of mensen met problematische schulden niet in staat zijn hun financiën te behartigen, kunnen beschermings-bewind aanvragen. Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van de onder bewind gestelde en betaalt de vaste lasten. Verder draagt een beschermingsbewindvoerder zorg voor de belastingaangifte en doet overige administratieve werkzaamheden. Een onder bewind gestelde mag zelf geen financiële beslissingen meer nemen. Er hoeft bij beschermingsbewind niet altijd sprake te zijn van schulden.

 Hoe lang duurt beschermingsbewind

Het beschermingsbewind wordt uitgesproken door de Kantonrechter en kan “oneindig” duren. Met andere woorden: er is geen termijn in de wet opgenomen die bepaalt hoe lang het beschermingsbewind van toepassing is.

 Bewindvoering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen vindt zijn oorsprong in titel III van de Faillissementswet.

De Rechtbank stelt een bewindvoerder WSNP aan om gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling, zoveel mogelijk geld te genereren voor de schuldeisers. De looptijd van een schuldsaneringsregeling bedraagt doorgaans drie jaar. Een schuldenaar (de persoon die in de schuldsaneringsregeling zit) moet tijdens de looptijd al het vermogen en geld afdragen voor de schuldeisers dat boven het bedrag ligt dat een schuldenaar maandelijks mag houden, het zogenaamde vrij te laten bedrag. In een WSNP gelden een aantal belangrijke regels. De bewindvoerder WSNP controleert of schuldenaar zich hier aan houdt.

Hulpverlening behoort niet tot de taken van een bewindvoerder WSNP. Een bewindvoerder WSNP is derhalve geen hulpverlener. Een bewindvoerder WSNP kan wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een andere vorm van hulpverlening.

 Een bewindvoerder WSNP kan niet zelf worden uitgekozen. De rechtbank behandelt het verzoekschrift tot toepassing van de WSNP en stelt een bewindvoerder aan.

 Tijdens de WSNP kan er tevens sprake van zijn van beschermingsbewind, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en bewindvoerder WSNP

 Kort gezegd komt het er op neer dat een beschermingsbewindvoerder er is voor de onder bewind gestelde en neemt de financiële taken over. Een bewindvoerder WSNP is er voor de belangen van de schuldeisers. Bij ons kantoor is alleen een bewindvoerder WSNP werkzaam, geen beschermingsbewindvoerder.

 Heeft u problemen met uw beschermingsbewindvoerder, dan kunnen onze advocaten u uiteraard wel bijstaan om te bezien of de problemen kunnen worden opgelost. Ook kunnen de advocaten van ons kantoor u bijstaand wanneer uw verzoek tot toepassing van de WSNP is afgewezen. 

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!