Help mijn woning heeft onderhoudsgebreken! Wat kan ik als huurder doen?

Geplaatst op: 23 oktober 2017
Geschreven door: Jurmen Plet

Onderhoud

U kunt een huurwoning huren van een woningstichting, belegger, makelaar of een particulier. 40% van alle woningen in Nederland is immers een huurwoning.

Een verhuurder is verplicht uw huurwoning deugdelijk te onderhouden. De verhuurder is verplicht uw huurwoning in goede staat te houden. Zo is de verhuurder verplicht zorg te dragen voor het verhelpen van gebreken aan bijvoorbeeld het dak, vocht en lekkage in uw woning en verhelpen van houtrot in kozijnen en deuren.

U dient als huurder op uw beurt het “klein” en dagelijks onderhoud van uw huurwoning zelf en voor eigen rekening uit te voeren zoals bijvoorbeeld het repareren van kranen en sloten, het lappen van de ramen en schoonmaken van de goten.

Het is aan te raden om bij het sluiten van uw huurcontract een opnamestaat van uw woonruimte op te maken en dat de opnamestaat zowel door u als de verhuurder wordt ondertekend. In de opnamestaat kan bijvoorbeeld worden beschreven hoe de staat van de woning is op het moment dat u het huurcontract met de verhuurder sluit. Een opnamestaat kan problemen voorkomen als u te zijner tijd wenst te verhuizen en u uw huurwoning dient verlaten. Omdat in de opnamestaat kan worden opgenomen de staat van de woning op het moment van de start van de huur van de woning, kunnen vervelende en oneindige discussies met de verhuurder over de staat van uw huurwoning zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gebreken

Het kan voorkomen dat een verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet naar behoren nakomt. Steeds vaker zien wij in de praktijk dat woningen gebreken hebben en dat de verhuurder hier steeds laks mee omgaat en de gebreken niet tijdig verhelpt.

Indien uw huurwoning ernstige gebreken heeft, dient u als huurder de verhuurder zo spoedig in kennis te stellen van de gebreken. U kunt mondeling of schriftelijk de gebreken melden bij de verhuurder. Het is aan te aan te raden dat u zoveel mogelijk schriftelijk gebreken meldt bij de verhuurder. In uw schriftelijk mededeling dient u de verhuurder aan te manen om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

 

Opschorting huurbetaling en huurverlaging

Indien de verhuurder ondanks aanmaning daartoe niet bereid is de gebreken in uw huurwoning te verhelpen, kunt u indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan de huurbetaling opschorten. Voorts kunt u als huurder zich tot de huurcommissie of rechtbank wenden om huurverlaging af te dwingen. Onze advocaten kunnen u uiteraard hierbij adviseren en indien nodig in een procedure bij staan.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!