september 2017

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. Hoe kan je uit deze situatie komen? Problematische schulden Van problematische schulden is sprake wanneer iemand niet meer in staat is de schulden te betalen of wanneer hij of zij heeft opgehouden te betalen. Denk hierbij aan...