Intrekking toeslagen: Wat te doen?

Geplaatst op: 11 juli 2017
Geschreven door: Jurmen Plet

Intrekking of afwijzing van toeslagen door de Belastingdienst

Toeslagen zijn bijdragen of tegemoetkomingen die worden verstrekt door de Belastingdienst. Toeslagen houden in een aanvulling op uw inkomen.

Er zijn 4 toeslagen:

–  zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering;

–  kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen;

–  huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten;

–  kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

De vraag of u recht heeft op toeslagen en de hoogte hiervan is afhankelijk van een aantal criteria zoals bijvoorbeeld uw inkomen, leeftijd, woonsituatie en burgerlijke staat.

In de praktijk kan het voorkomen dat de Belastingdienst een aanvraag om toeslagen afwijst of toeslagen intrekt. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u bezwaar indienen en nadien eventueel beroep instellen bij de Rechtbank.

Indien sprake is van een spoedeisende situatie omdat u en uw gezin door de afwijzing van de aanvraag om toeslagen of de intrekking van de toeslagen in het levensonderhoud wordt bedreigd, kunt u hangende een bezwaar of beroepsprocedure gelet op de spoedeisende situatie zich wenden tot de voorlopige voorzieningenrechter om in de zaak een beslissing te nemen.

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het aantekenen van bezwaar of beroep alsook bij het aanhangig maken van een voorlopige voorzieningen procedure bij de Rechtbank.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!